องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
   ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 7]
 
  งานกีฬาประชาชนตำบลอุดมพร ประจำปี 2567[วันที่ 2024-03-02][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมกิจกรรม"ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ" สมเด็จพระกนิ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 17]
 
  ซ้อมแผนอพยพหนีไฟไหม้อาคารสำนักงาน[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 16]
 
  เชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเส...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 88]
 
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉล...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 6]
 
  เกี่ยวข้าวตามฮอย นายอำเภอดำนา-ผู้ว่าเกี่ยวข้าว [วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 10]
 
  พิธีวางพวงมาลา ดอกไม้สด น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายว...[วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 10]
 
  น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการ...[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 14]
 
  อบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล)[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 410]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12