องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [ 20 ก.พ. 2567 ]4
2 เชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)การประเมิน ITA ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ กอช. [ 6 ก.พ. 2567 ]4
4 โครงการออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และให้บริการรับชำระค่าธรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]9
5 จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]10
6 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
7 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]32
8 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ส.ค. 2566 ]33
9 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]38
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 19 พ.ค. 2566 ]41
11 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]38
12 ประกาศ รายชื่อนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาฯ [ 11 เม.ย. 2566 ]42
13 สถิติผู้มาขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]43
14 การรับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนวึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]35
15 หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรืผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]33
16 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ม.ค. 2566 ]56
17 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) [ 12 ม.ค. 2566 ]47
18 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]52
19 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เป้นประเภทวิชาการ [ 3 ม.ค. 2566 ]56
20 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ .2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7