องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 พ.ย. 2565 ]9
2 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 14 พ.ย. 2565 ]8
3 ประกาศ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]22
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]54
5 การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจําปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]129
6 สถิติผู้มาขอใช้บริการ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]200
7 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 10 มี.ค. 2565 ]273
8 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]159
9 เชิญชวนประชาชนและบุคลภายนอกรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) [ 1 มี.ค. 2565 ]180
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]142
11 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ปี 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]88
12 ประกาศนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 10 ม.ค. 2565 ]82
13 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]80
14 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม 2564( ยกเว้น 65) [ 26 พ.ย. 2564 ]83
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 16 ก.ย. 2564 ]181
16 อบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ แก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]229
17 สถิติผู้มาขอใช้บริการ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]245
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]259
19 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ปี 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]93
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]265
 
หน้า 1|2|3|4|5|6