องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]7
2 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [ 20 ก.พ. 2567 ]32
3 เชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)การประเมิน ITA ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]11
4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ กอช. [ 6 ก.พ. 2567 ]8
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลอุดมพร [ 3 ม.ค. 2567 ]6
6 กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล. [ 3 ม.ค. 2567 ]12
7 แผนการขับเคลื่อนระบบราชการ4.0 [ 1 ม.ค. 2567 ]2
8 รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานใน 7 ด้าน [ 18 ธ.ค. 2566 ]2
9 โครงการออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และให้บริการรับชำระค่าธรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]14
10 จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]14
11 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้(ที่จัดเก็บเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]3
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
13 รายงานข้อมูลตลาดในตำบลอุดมพร [ 27 ก.ย. 2566 ]3
14 บัญชีข้อมูลสนามกีฬาและลานกีฬาภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]2
15 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]40
16 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ส.ค. 2566 ]43
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคของโครติดต่อและโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน [ 1 ส.ค. 2566 ]7
18 รายงานผลการดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [ 1 ส.ค. 2566 ]5
19 ข่าวประชาสัมพันธ์โทษของบุหรี่ [ 3 ก.ค. 2566 ]5
20 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 [ 3 ก.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8