องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
 


ลงพิ้นที่ตรวจด่านจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลอุดมพร


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายกสุบรรณ์ สว่างมนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พร้อมด้วยรองนายก ออกตรวจด่านจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลอุดมพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

2022-08-08
2022-06-29
2022-06-29
2022-05-04
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-12
2022-04-11
2022-03-20