องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
 


โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ที่บ้านท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย


นายสุบรรณ์ สว่างมนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พร้อมคณะบริหาร ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ที่บ้านท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย

2022-08-08
2022-06-29
2022-06-29
2022-05-04
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-12
2022-04-11
2022-03-20