องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
 


จิตอาสารร่วมเทพื้นบ้านให้นายคำภา แก้วเหง้า ผู้สูงอายุ บ้านนาดูนหมู่4


วัน พฤหัสบดีที่ 21เมษายน2565 ท่าน สุบรรณ สว่างมนต์ นายกองค์การยริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้มอบให้นายไพทูรย์ สุวิชนม์ นายสำราญ จันทะรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชน จิตอาสารร่วมเทพื้นบ้านให้นายคำภา แก้วเหง้า ผู้สูงอายุ บ้านนาดูนหมู่4 ที่ได้รับงบประมาณในการปรัยสภาพที่อยู่อาศัยจาก พมจ.หนองคาย

จึงเรียนมาเพื่อทราย

2022-08-08
2022-06-29
2022-06-29
2022-05-04
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-12
2022-04-11
2022-03-20