องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
 


ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าพระราชพิธีบรมราภิเษกเป็นพระมหากษัติย์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุบรรณ์ สว่างมนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชพิธีบรมราภิเษกเป็นพระมหากษัติย์ รัชกาลที่ 10

2022-08-08
2022-06-29
2022-06-29
2022-05-04
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-12
2022-04-11
2022-03-20