องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕

2024-02-09
2024-01-25
2023-06-09
2023-06-01
2023-02-22
2023-01-04
2022-08-08
2022-06-29
2022-06-29
2022-05-04