องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานการใช้จ่ายเงินของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน [ 13 มี.ค. 2562 ]125
2 แผนงานการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา งานบริหารทั่วไป [ 28 ม.ค. 2562 ]97
3 แผนงานการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน [ 28 ม.ค. 2562 ]97
4 แผนงานการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ [ 28 ม.ค. 2562 ]91
5 แผนงานการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2562 ]97
6 แผนงานการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด [ 25 ม.ค. 2562 ]93
7 แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการสังคม [ 21 ม.ค. 2562 ]94
8 แผนงานการใช้จ่ายเงินของกองคลัง [ 15 ม.ค. 2562 ]97