องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการที่สอบราคา-ประกวดราคา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]110
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]102
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]114
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]111
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]126
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]108
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน41รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]110
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]90
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]113
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]114
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจดมิเตอร์น้ำปะปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]113
12 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด-บ้านปัก [ 14 เม.ย. 2563 ]111
13 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุดมพร-บ้านคำตอยูง [ 14 เม.ย. 2563 ]112
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายบ้านอุดมพร บ้านคำโคนสว่าง [ 18 ธ.ค. 2561 ]91