องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร