องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร