องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร