องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

    รายละเอียดข่าว

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร


    เอกสารประกอบ

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร