องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน .ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน .ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร