องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร