องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร