องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


รายงานการใช้และการเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้และการเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร