องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-lass ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-lass ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร