องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและลงนามในใบเสร้จรับเงิน (เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและลงนามในใบเสร้จรับเงิน (เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร