องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย โทร 042-414951
สถานที่ตั้ง:

E- mail: admin@udomporn.go.th

Web Site : www.udomporn.go.th

facebook:
https://www.facebook.com/udomporninfocenter/