องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พ.ศ.2565 รอบ6เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]114
2 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]98
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 19 เม.ย. 2565 ]103
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 มี.ค. 2565 ]139
5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตืบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม [ 24 ม.ค. 2565 ]99
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]244
7 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]122
8 ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำยล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]101
9 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 ต.ค. 2564 ]134
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 พ.ค. 2564 ]203
11 แนวทางปฏิบ้ติตามคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน [ 7 พ.ค. 2564 ]201
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]201
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน [ 6 พ.ค. 2564 ]204
14 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]206
15 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]227
16 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2562 ]238
17 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 19 ก.ย. 2562 ]231
18 ประมวลมาตรฐานคุฯธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]218
19 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 มี.ค. 2562 ]203
20 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]231
 
หน้า 1|2