องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2564 ]100
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 1 ต.ค. 2564 ]119
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารทั่วไป) [ 1 ต.ค. 2564 ]97
4 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]102
5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2564 ]106