องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564-2565 [ 1 พ.ค. 2565 ]100
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2565 ]108
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]124
4 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 2562-2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]253
5 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 2563-2564 (ไตรมาสที่2) [ 7 พ.ค. 2564 ]234
6 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]257
7 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]239
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2563 ไตรมาส 1 [ 16 เม.ย. 2563 ]258
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2563 ไตรมาส 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]243
10 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]250
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2562 รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2562 ]227
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]253
13 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]232
14 ข้อบัญญ้ติงบประมาณปี 61 [ 8 พ.ค. 2561 ]211
15 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย [ 1 พ.ค. 2561 ]227
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 1 พ.ค. 2561 ]236