องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 19 พ.ค. 2564 ]261
2 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 มิ.ย. 2560 ]90
3 การจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 26 มิ.ย. 2560 ]90
4 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 26 มิ.ย. 2560 ]84
5 ตลาด [ 26 มิ.ย. 2560 ]89
6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข [ 26 มิ.ย. 2560 ]81
7 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 26 มิ.ย. 2560 ]85
8 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 26 มิ.ย. 2560 ]90
9 การกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 26 มิ.ย. 2560 ]93