องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร