องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร