องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.อุดมพร