องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
 
เล่นทั้งหมด VDO สั้น รณรงค์ป้องกัน COVID 19 จำนวน ๒๐ ตอน.
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 63
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย