องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]128
2 รายงานติดตามและประเมินผล2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]141
3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]238
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2564 ]247
5 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]232
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2563 ]229
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 2561- 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]250
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2562 ]232
9 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]246
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน (ต่อ3) [ 24 พ.ค. 2561 ]252
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน (ต่อ2) [ 10 พ.ค. 2561 ]221
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน (ต่อ1) [ 2 พ.ค. 2561 ]239
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2561 ]257