องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 14 มิ.ย. 2564 ]223
2 สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]228
3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]241
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ6เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]218
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]218
6 คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 22 มี.ค. 2564 ]225
7 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 22 มี.ค. 2564 ]224
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 22 มี.ค. 2564 ]221
9 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 18 ม.ค. 2564 ]225
10 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 ม.ค. 2564 ]222
11 การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ธ.ค. 2563 ]241
12 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 23 ต.ค. 2563 ]223
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ [ 16 ม.ค. 2563 ]228
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ม.ค. 2563 ]229
15 นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต [ 14 พ.ย. 2562 ]233
16 นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร [ 13 พ.ย. 2562 ]228
17 คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 14 ต.ค. 2562 ]232
18 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีรับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 14 ต.ค. 2562 ]251
19 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุจริต [ 11 ต.ค. 2562 ]215
20 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี [ 20 ก.ย. 2562 ]256
 
หน้า 1|2