องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]112
2 นโยบายการบริหารงานบุคล 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]99
3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]113
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]130
5 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2564 ]102
6 รายงานผลการประเมินความพุงพอใจต่อการให้บริหารประชาชน [ 7 พ.ค. 2564 ]224
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารทั่วไป) [ 22 มี.ค. 2564 ]209
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 มี.ค. 2564 ]235
9 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 มี.ค. 2564 ]226
10 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2564 ]207
11 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]205
12 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]203
13 แบบรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 23 ม.ค. 2563 ]208
14 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล [ 7 ม.ค. 2563 ]204
15 นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2563 ]241
16 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]202
17 การสร้างขวัญ กำลังใจ และลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 3 ต.ค. 2562 ]203
18 ประเมินผล นางสุภิญญา วิชัยวงศ์ [ 30 เม.ย. 2562 ]227
19 ประเมินผล นายบุญโฮม ขวัญทอง [ 29 เม.ย. 2562 ]229
20 ประเมินผล นายสุทธิชัย พันธ์วงศ์ [ 19 เม.ย. 2562 ]239
 
หน้า 1|2