องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและลงนามในใบเสร้จรับเงิน (เพิ่มเติม) [ 9 พ.ย. 2564 ]198
2 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-lass ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]768
3 รายงานการใช้และการเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]191
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]188
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]203
6 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]186
7 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]188
8 แผนการออกพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]143
9 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน .ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]152
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร [ 1 มิ.ย. 2563 ]198
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]190
12 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 มี.ค. 2563 ]197
13 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]204
14 โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]150
15 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]150